slider-img-2

Hakkımızda

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu – MÜZSAN ilgili mevzuat uyarınca 01.02.2011 tarihinde tüzel kişilik kazanmış olup o tarihten bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Federasyon Türkiye genelinde bulunan Müzisyen ve Sanatçıları bir çatı altında toplamak ve topluluğun etki ve yetkisi ile yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektedir. Müzisyen ve sanatçılara sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır. Ayrıca gerekli görülen ve uygunluğu bulunan illerde şube ve temsilcilik açarak yerel müzisyen ve sanatçıların sosyal güvencelerini sağlamak, kültür ve turizm bakanlığı alanında çalışan sanatçıların da haklarını savunmaktadır. 

 

Sanatçı üye kimliklerinin çalışma ve izin belgesi yerine kullanılmasını müzisyen ve sanatçılarımızın bizden önceki nesil gibi arada kalmamaları için emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik tüm çalışmaları yürütmek, takip etmek ve uygulanabilirliğini sağlamaktadır. 

 

MÜZSAN, ülkemizde yerel müzisyen ve sanatçılarımızın birlik ve beraberliğini sağlayarak sosyal hak ve özgürlükleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp SGK, emeklilik gibi haklarının uygulama alanını arttırarak yaşam şartlarını iyileştirmektedir. 

 

MÜZSAN Federasyonu 1774 sayılı kimlik bildirim kanununun uygulanabilirliğini arttırmak sureti ile müzisyenlerin ve sanatçıların mesleklerini icra ederken kimliklerini ve mesleklerini belgelendirmelerini sağlamaktadır. Onları vasıfsız işçi sıfatından çıkarıp hakkettiği değeri görmeleri ve haklarını tam anlamıyla almaları adına çalışmalarını sürdürmektedir.

 

MÜZSAN Federasyonu 5510 sayılı Sanatçı Sigortası kapsamında yerel müzisyen ve sanatçıların Ek-6 maddesinden faydalanarak kendilerinin sigortalarını yaptırmasına ve emeklilik dahil sanatçı sigortasından faydalanmalarını sağlamaktadır.

 

MÜZSAN Federasyonu müzisyen ve sanatçılarımızın hakkettikleri değeri görerek yaşam standartlarını yükseltmek adına tüm şube ve temsilcilikleri ile birlikte girişimlerine ve çalışmalarına devam etmektedir.

Misyonumuz

  • Müzisyen ve sanatçılarımızın performans sanatları alanında yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek.
  • Genç kuşak sanatçı adaylarının yetiştirilmesine katkı sağlamak. 
  • Sanatsal ve sektörel araştırmalar yaparak performans sanatları alanının sorunlarına çözüm önerileri sunmak. 
  • Müzisyen ve sanatçıların SGK, Emeklilik gibi sosyal haklarının sağlanması konusunda çözüm üretmek ve uygulanırlığını arttırmak. 
  • Performans sanatları ile ilgili konser, festival, proje gibi etkinlikler düzenleyerek sevilmesine, yayılmasına ve gelişimine katkı sağlayarak bu alanda hizmet veren Müzisyen ve Sanatçılarımızın mesleki hayatlarına ivme kazandırmak.

Vizyonumuz

  • Performans sanatları alanındaki araştırmalarını ve projelerini yenilikçi bir bakış açısıyla gerçekleştirmek.
  • Sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile yeni nesile yatırım yapmak.
  • Performans sanatçılarını bir çatı altında toplayarak, emsallerine örnek oluşturup dünya çapında bir ilki gerçekleştirmek. 

Federasyonumuza Üye Olmak için Bize Ulaşın